Jacek Podsiadło, (pierwsza liryczna grafika)

Od niej wszystko się zaczęło. Niezmiennie jestem z tej grafiki najbardziej dumna.