Jak pisać wiersze o kobiecie, która zawsze oczekuje czegoś konkretnego od mężczyzny?

słowa muszą być jak dłuto

jeżeli szybko nie wydrążysz sobie nimi drogi
przez oczy do mózgu
jesteś stracony

później jest już trochę łatwiej

trzeba jeszcze tylko pomuskać
odpowiednie kanały komunikacji
tak żeby w tej wędrówce do serca
gdzie opisywanie procesu jest już zbędne
rozruszać niektóre tkanki 
spięte i sztywne od twardych zasad

i możesz także nieznacznie
przyspieszyć przepływ jej krwi
w ten sam sposób który lubi
jednak w swej istocie całkowicie odmienny

bo jeżeli ci się uda
a zakładam że innej możliwości nie przewidujesz
to dopiero wtedy zobaczysz
k o n k r e t n e piękno
i tę unikalną emanację ciała

ten prąd duszy 
wyzwolony z celi niezależności