*** My – wrażliwcy

My – wrażliwi na rzeczywistość,

Egzaltujący zbytnio świat,

Niestrudzenie oddający się marzeniom.

Tęskniący za magią uczuć, 

Zwykłym ludzkim uśmiechem,


My – potrzebujący miłości i jednocześnie

Tak się jej bojący