Pomyślałem że

Bycie poetą nie należy do łatwych zadań.

Trzeba wpaść w mnóstwo paradoksów, odkrywać szczegóły szczegółów, oddzielać ziarno od plew, żeby zdać sobie sprawę, że coś, co wydaje się nieistotne, może stanowić o podstawie utworu.

Najważniejsze jednak, by wiersz znalazł odzwierciedlenie w rzeczywistości, by odpowiadał przemyśleniom twórcy w akcie stworzenia, jak i odbiorcom w akcie czytania.

Każdy ma jednak swoją granicę. Skrawek ubrania, który zostaje na nagiej skórze.

W tym wypadku, należało mniej myśleć.

Related posts